top of page

"begleitetes Malen"

fir Erwuessener:

 

Dëst ass eng Form aus der Moltherapie/ Ausdrocksmolen, an der net interpretéiert, analyséiert oder bewäert gëtt.

 

 

 

"begleitetes Malen"

fir Kanner vu 4 Jar un a Jugendlicher:

 

Hei gëtt dat gemoolt wat de Kanner/ Jugendlichen fir de Moment wichtig ass.

 

 

 

"begleitetes Malen"

fir KlengKanner bis 3 Jar:

 

„Das Hervorbringen einer Spur auf dem Blatt Papier ist für das Kind ein sinnvolles Spiel..“

                                                                              Arno Stern

bottom of page